Katechetické centrum AO

Středem každé katechetické činnosti je vždy osoba Ježíše Krista. On je „cesta, pravda a život“. Proto žít křesťansky znamená následovat tohoto Ježíše Krista ve svém osobním životě. V tomto smyslu je konečným cílem katecheze nejen uvést někoho do styku s Kristem a do společenství s Ním, ale především do důvěrného vztahu k Němu. Jen Kristus může přivést k Otcově lásce v Duchu Svatém a může zjednat účast na životě Nejsvětější Trojice. Žít v Otcově lásce a mít účast na tomto životě je cílem každé katecheze, cílem života všech křesťanů, a také centra pro katechezi.
Katecheze se má dotýkat všech věkových i profesních skupin v církvi, jde o neustálé následování Krista. Začíná předškolními katechezemi převážně v rodinách, farnostech a křesťanských mateřských školkách, pokračuje u školních dětí skrze vyučování náboženství a volnočasové aktivity dětí. Dále je to katecheze mládeže ve farním společenství, katecheze dospělých v různých skupinách, nejen ve farnostech, a katecheze seniorů ve farnosti nebo domovech klidného stáří… Existuje pak celá řada dalších aktivit, kde se katecheze může uplatnit jako odpověď na znamení dnešní doby.
Centrum realizuje úkoly, týkající se katecheze, svěřené biskupem. Zajišťuje organizaci a servis pro katechety v diecézi (kanonické mise, zaměstnání), má v péči trvalou formaci a odbornou úroveň jednotlivých katechetů, spolupracuje s kněžími v oblasti katecheze.
Na těchto stránkách se vám budeme snažit zprostředkovat nové aktuální postoje, názory a pomůcky pro katechetickou službu. Jsme vám k dispozici skrze mailovou poštu, skype, telefon nebo mobil. Pište nám různé podněty, zkušenosti, nápady z farností, budeme je zveřejňovat na těchto stránkách. Těšíme se také na osobní setkání s vámi v děkanátech a farnostech.


Katechetické centrum